Prekybos šunys įvaikinti


Gyvūnų laikymo Vilniaus rajone taisyklės toliau taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos gyvūnų globos, laikymo ir naudojimo įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės m. Gyvūnų auginimo ir laikymo taisyklės galioja Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje ir jų privalo laikytis visi fiziniai bei juridiniai asmenys.

Taisyklės numatyti naminių, laukinių, ūkinės paskirties, dekoratyvinių, laboratorinių eksperimentinių gyvūnų laikymo ir priežiūros, sanitarijos, higienos bei veterinarijos reikalavimai, aikštelių šunims vedžioti įrengimo, beglobių benamių gyvūnų gaudymo ir karantino reikalavimai.

Taisyklėse nustatyta naminių gyvūnų registravimo, apskaitos, mokesčių už paslaugas, gyvūnų vežimo tvarka ir atsakomybė už netinkamą jų priežiūrą. Prekybos šunys įvaikinti — visų rūšių gyvūnai, taip pat laukiniai gyvūnai, kurių auginimu ir laikymu rūpinasi žmogus. Laukiniai gyvūnai — nuolat laisvėje gyvenantys bestuburiai ir stuburiniai gyvūnai bei jų populiacijos. Naminiai gyvūnai — visi istoriškai prijaukinti domestikuoti gyvūnai.

Ūkinės paskirties gyvūnai — visi gyvūnai, laikomi ir veisiami maistui, kailiams, vaistams ir kitai produkcijai gauti, namų saugojimui, darbo ir kitiems tikslams. Dekoratyviniai gyvūnai — visi prijaukinti domestikuoti ar jaukinami laukiniai gyvūnai, laikomi tenkinti žmonių estetinius, auklėjimo ir mokymo poreikius.

Šiai kategorijai priskirti ir laukiniai gyvūnai, laikomi zoologijos soduose, akvariumuose, terariumuose, okeanariumuose ir gamtininkų stotyse. Laboratoriniai eksperimentiniai gyvūnai — visi gyvūnai, specialiai auginami arba atrinkti laboratoriniams tyrimams ar eksperimentams.

Pavojingi gyvūnai — gyvūnai, kurie dėl biologinių savybių nuolat kelia pavojų žmonių ar gyvūnų gyvybei ir sveikatai. Nelaisvėje gyvenantys laukiniai gyvūnai — gyvūnai, kuriem s sudaromos dirbtinės sąlygos, kad žmogus galėtų tiesiogiai juos veikti. Šiai kategorijai priskiriami zoologijos soduose, akvariumuose, terariumuose, okeanariumuose, namų sąlygomis laikomi arba dėl sužeidimų ar kitų priežasčių susiję su žmogumi gyvūnai.

Žmogaus elgesys su gyvūnais — tiesioginiai ir netiesioginiai žmonių veiksmai, kurie gali būti naudingi, nekenksmingi arba kenksmingi gyvūnui.

Gyvūnų globa — žmogaus veikla, kuri tiesiogiai teigiamai veikia gyvūnų fizinę ir emocinę būseną arba nesukelia jokių neigiamų pasekmių. Kenksmingas elgesys su gyvūnais — gyvūnų mušimas, tyčinis žalojimas, spardimas, užmušimas kankinant, erzinimas, gąsdinimas ar kitoks streso sukėlimas, vertimas pernelyg ilgai dirbti, pjudymas, peštynių organizavimas, veterinarinės pagalbos susirgusiam ar susižeidusiam gyvūnui nesuteikimas, transportavimas ar laikymas tai rūšiai nepalankiomis sąlygomis, operavimas nenuskausminus, zoofiliniai ir sadistiniai veiksmai, taip pat gyvūno savininko leidimas atlikti  tiesiogiai kenksmingus gyvūnui veiksmus.

Gyvūno laikymas — žmogaus veikla, nuo kurios priklauso gyvūno egzistavimo zoohigienos sąlygos, komfortas ar diskomfortas. Gyvūno savininkas — kiekvienas ne jaunesnis kaip 16 metų fizinis arba juridinis asmuo, kuris nuolat arba laikinai augina gyvūną.

Gyvūnų vedimas — trumpalaikis vedimas iš vienos vietos į kitą. Gyvūnų vedžiojimas — ilgalaikis buvimas, vaikščiojimas apibrėžtoje teritorijoje. Gyvūnų laikymo vieta — patalpa, aptverta teritorija, vandens telkinys, kuriuose laikomas gyvulys arba gyvūnas.

užstatas už forex

Benamiai gyvūnai — naminiai ar buvę prijaukinti laukiniai gyvūnai, netekę ryšio su savininkais. Beglobiai interaktyvi brokerių prekybos sistema — palaidi, be savo šeimininkų viešose vietose esantys naminiai gyvūnai. Pavojingi šunys — šunys, kurie dėl savo biologinių savybių nuolat kelia pavojų žmonių ar gyvūnų gyvybei ir sveikatai.

Koviniai šunys — kovoms išvestų veislių šunys ir jų mišrūnai.

Gelbėjimo taisyklės

Agresyvūs šunys — kovoms išvestų veislių šunys bei jų mišrūnai, taip pat kitų pavojingų veislių prekybos šunys įvaikinti ir jų mišrūnai, kurie kelia grėsmę asmenų gyvybei, sveikatai ar turtui.

Agresyvių šunų veislių sąrašą tvirtina Vyriausybė ar jos įgaliota institucija. Agresyvaus šuns laikymas — žmogaus prekybos šunys įvaikinti, nuo kurios priklauso žmonių ar kitų gyvūnų saugumo užtikrinimas. Atsakingas asmuo — fizinis ar juridinis asmuo, kuris laiko, veisia, dresuoja, įveža, prekiauja ar kitaip rūpinasi agresyviu šunimi.

prekybos algomis strategijos 2021 m

Karantino tarnyba — institucija, su kuria savivaldybės administracija sudaro sutartis su benamių gyvūnų gaudymo, karantino, naikinimo, prekybos šunys įvaikinti, registravimo ir kitiems darbams atlikti. Daugiabutis gyvenamasis namas — ne mažiau kaip trijų butų gyvenamasis namas.

Savininko valda — gyvenamasis ir juridiškai įteisintas žemės plotas kiemas, sodas, daržas, ariama žemė, pievos, miškas, vandens telkiniai ir kt. Agresyvaus šuns realizavimas prekybos šunys įvaikinti agresyvaus šuns perleidimas kitam asmeniui nuosavybės ar patikėjimo teise. Agresyvaus šuns paėmimas — laikinas arba visiškas atsakingo asmens teisės disponuoti agresyviu šunimi apribojimas. Gyvūnai turi būti auginami ir laikomi tokiomis sąlygomis, kurios nėra kenksmingos gyvūnui. Auginimo ir laikymo sąlygos turi būti parenkamos atsižvelgiant į gyvūno rūšies bei veislės ypatumus.

Kiekvienas gyvūnas laikomas, šeriamas ir prižiūrimas gyvūno rūšį, amžių, fiziologiją ir elgseną atitinkančiomis sąlygomis. Gyvūno savininkas privalo nuolat rūpintis gyvūno sveikata, šėrimu, taip pat gyvūno laikymo įrengimais.

KIKA pataria: apie teisingą šuns auklėjimą ir dresūrą

Savininkai privalo garantuoti, kad gyvūnų ir pavojingų gyvūnų auginimas ir laikymas nekels grėsmės ir nepakenks žmonių sveikatai, nuosavybei, nepažeis kitų asmenų teisių ir interesų. Leidimus agresyvių šunų ir kitų pavojingų gyvūnų įsigijimui, laikymui, veisimui, dresavimui, prekybai, palaidų specialiai apmokytų šunų laikymui aptvertose saugojimo vietose atvirų sandėlių, sodų, gyvulių laikymo teritorijose ir pan.

Į komisijos sudėtį  įeina Vilniaus rajono savivaldybės administracijos, Vilniaus rajono policijos komisariato, visuomenės sveikatos centro, rajono valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos atstovai. Ši komisija taip pat nagrinėja ir konfliktus dėl gyvūnų laikymo ir priežiūros.

Gyvūnų keliamas triukšmas neturi viršyti nustatytų higienos normų.

prekybos sistema minecraft

Savininkai turi užtikrinti, kad jų laikomi gyvūnai nekeltų triukšmo galinčio sutrikdyti žmonių ramybę, dirbkite iš namų rimtį. Gyvūnų savininkas atsako įstatymo nustatyta tvarka, jei kelių aplinkinių valdų, namų, butų savininkai, gyventojai skundžiasi dėl gyvūnų keliamo triukšmo. Laikyti šunis, kates bute, privačiame name, kur gyvena kelios šeimos, leidžiama tik turint raštišką visų jame gyvenančių pilnamečių asmenų sutikimą.

Daugiabučių namų netcomm tarptautinės sistemos ir prekyba buto savininkui leidžiama laikyti vieną šunį ir vieną katę arba du šunis, arba dvi kates. Bute leidžiama laikyti šuniukų arba kačiukų vadas iki 4 mėn. Kitais atvejais būtina turėti leidimą, kuris išduodamas pagal šių taisyklių 37 punktą.

Įvaikinimas: tarp lūkesčių ir realybės

Draudžiama laikyti gyvūnus bendrabučių prekybos šunys įvaikinti gyvenamosiose patalpose su bendra virtuve, daugiabučių namų laiptinėse, rūsiuose, koridoriuose, bendrojo naudojimo ar butų balkonuose, parduotuvėse, mėsos, kulinarijos gaminių cechuose, skerdyklose, viešojo maitinimo ir gydymo įstaigose. Privačiose valdose gyvūnų laikymo statiniai, kuriuos statyti nereikia leidimo ir projekto derinimo mažų žvėrelių ir paukščių narvai bei karvelidės, voljerai, būdos ir pan.

Atstumai gali būti keičiami tik turint kaimynini ų valdų savininkų raštiškus sutikimus. Sodų bendrijose ir atvirose valdose prie atskirų statinių šunys turi būti laikomi pririšti arba uždaryti aplinkiniams saugiuose voljeruose. Be raštiško kaimyno sutikimo individualioje valdoje šuo negali būti pririšamas arčiau kaip 5 metrai nuo kaimyno gyvenamųjų patalpų.

Agresyvūs šunys — pririšti ar uždaryti ne žemesne kaip 2 metrų aukščio tvora aptvertuose voljeruose.

ateities ir pasirinkimo sandorių indijoje pagrindai

Agresyvūs šunys gali būti laikomi tik atsakingo asmens atskiroje, nuosavoje, uždaroje aptvertojeužrakintoje valdoje ar uždaroje aptvertoje valdoje prie nuosavo namo, kuriame gyvena tik viena šeima. Gyvenant kelioms atskiroms šeimoms — tik gavus raštišką kitų šeimų pilnamečių narių sutikimą. Uždarose, aptvertose, užrakintose savininko valdose, kurių prekybos šunys įvaikinti aukštis garantuoja aplinkinių saugumą agresyviems šunims tvoros turi būti ne žemesnės nei 2 m, šunys gali būti prekybos šunys įvaikinti, o prie įėjimo į valdą išskyrus butus turi būti pakabintas perspėjamasis ženklas ir užrašas ženklo forma įvairi.

Ženklai turi būti gerai matomi visą parą. Nakties metu ženklas turi būti apšviestas. Agresyvūs šunys gali būti laikomi įmonių, įstaigų, prekybos šunys įvaikinti teritorijose, automobilių autotransporto stovėjimo aikštelėse, kituose objektuose tik turint savivaldybės leidimą taisyklių 37 punktas.

Teritorijos savininkas nuomininkas turi laikytis taisyklių reikalavimų ir užtikrinti, kad laikomi šuny s nekeltų grėsmės ir nepakenktų lankytojams. Uždarose užrakintose patalpose — butuose, gyvenamosiose patalpose, sandėliuose, ūkiniuose pastatuose ir kt.

Pirmą kartą Lietuvoje įvaikintas 17-metis

Gyvūnų savininkai privalo užtikrinti vykdančių specialius pavedimus valstybės, savivaldybės pareigūnų ir tarnautojų bei inžinerinių komunikacijų priežiūrą atliekančių tarnybų darbuotojų policijos, antstolių, šilumos tiekimo, vandentiekio, dujų, elektros tinklų saugumą. Šuns savininkas privalo turėti šuns registracijos pažymėjimą, pasą arba Vilniaus apskrities valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos pažymėjimą.

reel gain binary parinktis

Buto savininkas arba nuomininkas, pasirašęs nuomos sutartį, yra atsakingas už bute laikomo šuns registravimą. Viešojoje vietoje esantis šuo turi turėti pritvirtintą pvz.

ge vykdomųjų akcijų pasirinkimo sandoriai

Jeigu viešojoje vietoje šalia šunų ar kačių nėra šeimininkų, gyvūnai laikomi benamiais su žetonais — beglobiai. Savininkai privalo užtikrinti, kad jų laikomi gyvūnai be savininko priežiūros nepatektų į kitas privačias valdas, bendrojo naudojimo teritorijas, patalpas.

Gyvūnų savininkai privalo įstatymo nustatyta tvarka atlyginti visas išlaidas, susijusias su jiems priklausančių gyvūnų padaryta žala žmonių sveikatai, gyvybei, jų ir valstybės turtui. Fiziniai ir juridiniai asmenys rinkti zoologines kolekcijas gali tik gavę Aplinkos ministerijos leidimą ir laikydamiesi jų nustatytos tvarkos.

Mokymui ir tyrimams gyvūnai gali būti naudojami tik specialiai šiems tikslams veisti ir auginti pagal Gyvūnų globos, laikymo ir prekybos šunys įvaikinti įstatymo reikalavimus ir Vyriausybės įgaliotos institucijos patvirtintas taisykles. Laiptinėse, koridoriuose, viešosiose vedimo vietose gyvūnai, atsižvelgiant į gyvūnų rūšies bei veislės ypatumus, nešami, laikomi rankose, specialiuose narveliuose, kuprinėse ir pan. Šunys ir kiti gyvūnai neturi kelti grėsmės urgzti, pulti, loti ir pan.

Esant pašaliniams asmenims, kitiems gyvūnams, pavadėlis turi būti sutrumpinamas iki 1 m ir šunys vedami prie vedančiojo kojos.