Britų tarybos įvairovės strategija. ES priėmė „gyvybės draudimu“ vadinamą biologinės įvairovės strategiją


Lenkų diskusijų klubo atstovė: Įvairovė yra mūsų valstybės stiprybė Iki kovo 25 d.

Įteikti Nacionaliniai lygybės ir įvairovės apdovanojimai – ką nugalėtojams reiškia šis įvertinimas?

Apdovanojimų, kurie, pasak pernai metų laureatės buvusios Lenkų diskusijų klubo vadovės Ewelinos Mokrzeckos, ne tik sustiprina motyvaciją, bet ir tampa nacionaline platforma prisidėti prie pokyčių šalyje. Šventišką nuotaiką sustiprino ir faktas, kad lenkišką organizaciją įvertino būtent Lietuvos visuomenė.

Ewelinos teigimu, tuomet apdovanojimas tapo savotišku ruporu garsiau kalbėti apie esmines lenkų bendruomenės problemas. Po apdovanojimo, žinia apie Lenkų diskusijų klubo renginius pasklido daug plačiau.

Daugiau ES aplinkos ministrai penktadienį priėmė biologinės įvairovės strategiją, kuria siekiama apsaugoti ekosistemas. Šis žingsnis laikomas gyvybiškai svarbiu kovojant su klimato kaita ir norint ateityje sumažinti pandemijų atsiradimo pavojų. Per Liuksemburge vykusi susitikimą 27 valstybių narių ministrai pritarė Europos Komisijos strategijai, numatančiai specialią apsaugą mažiausiai 30 proc. ES sausumos teritorijų ir vandenų. Ji sukuria darbo vietas ir pragyvenimo šaltinius.

Juose ne tik diskutuojama įvairiais šaliai opiais klausimais, tačiau kartu minimos Lietuvai ir Lenkijai svarbios datos. Lietuviai ir lenkai kartu švenčia valstybių atkūrimo minėjimo renginius, juose vaišinasi tradiciniais lenkiškais valgiais bei gėrimais, šoka ir kitaip linksminasi.

britų tarybos įvairovės strategija

Visa Lenkų diskusijų klubo komanda organizacijoje dirba neatlygintinai, tad papildomas dėmesys suteikė naujų jėgų. Apdovanojimas reiškia, kad darom ir dirbam gerai.

ES priėmė „gyvybės draudimu“ vadinamą biologinės įvairovės strategiją

Gyvenimas dabartyje Tautų dialogo apdovanojimo reikšmę Ewelina grindžia realia šalies tautine įvairove. Lietuvos statistikos departamento duomenimism.

britų tarybos įvairovės strategija

Lietuvoje gyveno skirtingų tautybių žmonės. Didžiausią tautinę grupę po lietuvių sudarė lenkai 6,6 proc. Ir, atrodytų, nors visuomenė įvairi, tarpusavio supratimo, pasak Lenkų diskusijų klubo atstovės, joje trūksta.

britų tarybos įvairovės strategija

Lietuvius ir lenkus sieja labai ilga istorija ir nesąmonė pyktis dėl kažkokio trumpo istorinio laikotarpio, kuris buvo nesusipratimas. Reikia gyventi dabartimi, o ne praeitimi. Buvusi klubo vadovė įsitikinusi, kad įvairovė yra mūsų valstybės stiprybė, tad Europoje stiprėjančio nacionalizmo kontekste reikėtų ją puoselėti, o ne peikti.

britų tarybos įvairovės strategija

Visuomenės daugiatautiškumas vienu metu leidžia pažinti keletą kalbų bei kultūrų, kurti savitą turizmo britų tarybos įvairovės strategija, o skirtingos tautinės tapatybės ne konkuruoja, bet papildo viena kitą. Nacionalinių lygybės ir įvairovės apdovanojimų statulėlės bus įteiktos aštuoniose kategorijose, t.

britų tarybos įvairovės strategija

Už jums labiausiai patikusią iniciatyvą savo balsą galite atiduoti ČIA. Anketa veiks iki kovo 25 d. Nacionalinius lygybės ir įvairovės apdovanojimus organizuoja Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba kartu su Nacionaliniu lygybės ir įvairovės forumu.

britų tarybos įvairovės strategija

Šis tekstas yra apdovanojimų organizatorių bei partnerių turinys, tad draudžiamą jį platinti be Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos sutikimo. Agneta Skardžiuvienė.

Tweet Kovo 22 dieną Valdovų rūmuose jubiliejinį penktąjį kartą Nacionalinio lygybės ir įvairovės forumo NLĮF ir Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos iniciatyva organizuojami Nacionaliniai lygybės ir įvairovės apdovanojimai NLĮA išaugo į kasmetinę šventę, kuri lygybės ir įvairovės srityje dirbantiems aktyvistams prilygsta metų renginiui. Ambicinga renginio programa nebūtų įmanoma be prie lygybės ir įvairovės skatinimo Lietuvoje aktyviai prisidedančių rėmėjų paramos.